coşqunluq

coşqunluq
is. Coşqun şeyin halı; coşqun, həyəcanlı hal. Hər kəs dəli bir qan coşqunluğu ilə irəliləyir, irəliləyirdi. H. N..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • vəcdiyyat — ə. coşqunluq, coşma, vəcdə gəlmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vicdan — ə. 1)qəlbən hiss etmə, dəruni duyğu; 2) insaf, ədalət duyğusu; 3) mənəvi, mənsubiyyət hissi; 4) sufilərə görə: daxili coşqunluq; 5) qızğın şövq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • alovluluq — is. Ehtiraslılıq, qızğınlıq, coşqunluq, hərarətlilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atəş — is. <fars.> 1. Od. Atəşin təqazası yandırmaqdır. O xasiyyət daim onda büruz edər. «Əkinçi». Hər tərəfi atəş sarımış, alovların təşkil etdiyi atəşin dairə dəqiqəbədəqiqə daralmaqda idi. A. Ş.. Ocağın alovu sönüb tamam olurdu. Qıraqlarındakı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atəşlilik — is. 1. Odluluq, alovluluq, hərarətlilik. 2. məc. Coşqunluq, qızğınlıq, dəliqanlılıq, ehtiraslılıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirilik — is. 1. Diri, canlı cismin halı, diri halda olma; sağlıq. Ölü öldü, diriyə dirilik gərək. (Ata. sözü). // Varlıq, mövcudluq, var olma, mövcud olma. <Qədir:> Mən yekəlikdə adamın diriliyini danırlar. M. C.. 2. Həyat, yaşayış, güzəran.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəliqanlılıq — is. 1. Həddi büluğa çatmış gəncin hal və keyfiyyəti. 2. İgidlik, cəsurluq, cəsarət. // Qızğınlıq, coşqunluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiras — is. <ər.> 1. Ağlın çətinliklə idarə edə bildiyi hiss. Ehtirasını saxlamaq. – <Xəlifə:> Səndə var coşqun ehtiras alovu; Yaxar atəşlərin sönük bir evi. H. C.. Sübhanverdizadə düşünür, getdikcə hərisliyi artır, gözlərində ehtiras… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • enerji — <yun.> 1. fiz. Materiyanın əsas xassələrindən biri – onun hərəkət ölçüsü, materiyanın işıq, istilik, elektrik, mexaniki hərəkət və s. şəklində olan hərəkət ehtiyatı. Atom enerjisi. Şüa enerjisi. – Enerjinin itməməsi və çevrilməsi qanunu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istiqanlılıq — is. 1. Mehribanlıq, səmimilik, üzügülərlik. Kərim bunu yaxşı bir dostluq istiqanlılığı kimi qiymətləndirirdi. İ. Ə.. 2. Coşqunluq, dəliqanlılıq. . . Gələcək qohumluğu möhkəm əsaslar üstündə qurmaq üçün o, . . Səliminin tərzi təfəkkürünü dəyişməli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”